Публічна оферта на надання платних освітніх послуг

Затверджено 20.01.2024р.
ФОП Мельничук Віталій Іванович (далі – Виконавець) шляхом розміщення цієї Оферти на сайті https://irinamelnichuk.com пропонує фізичній особі, юридичній особі або ФОП, яка бажає навчитися правильному та здоровому харчуванню, поправити свою статуру та вагу, (далі – Замовник) укласти Договір на надання платних освітніх послуг (далі – Договір).

Документ є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України

1. Терміни та визначення

1.1. В Оферті та відносинах Сторін, що випливають або пов'язані з нею, застосовуються наступні терміни, визначення та умови:

1.1.1. Виконавець — ФОП Мельничук Віталій Іванович (реквізити).

1.1.2. Замовник — юридична особа, дієздатна фізична особа або фізична особа-підприємець, що має на меті отримати освітню послугу та/або навички правильного харчування, беззастережно прийнявши умови Оферти.

1.1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом оплати Замовником повністю або частково вартості послуг відповідно до тарифу. Датою акцепту вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Здійснення акцепту підтверджує, що Замовник ознайомлений з офертою і повністю згоден з її умовами.

1.1.4. Освітні послуги (послуги), інформаційно-консультаційні послуги — освітні послуги у сфері харчування, спорту та здорового способу життя, що надаються Виконавцем за Програмою «Школа Схуднення Ірини Мельничук», інформація про яку розміщена на Сайті.

1.1.5. Навчальний курс (курс) — розроблений та затверджений Виконавцем комплекс дистанційно наданих освітніх послуг, що представляє собою набір меню, навчальних відео та системи контролю, розроблений Виконавцем з метою передачі Замовнику визначеної Програмою «Школа Схуднення Ірини Мельничук» освітньої інформації.

1.1.6. Програма «Школа Схуднення Ірини Мельничук» - навчальний курс, зазначений на Сайті, що складається з участі замовника в закритій та відкритій групах в Телеграм. Тривалість курсу – 28 календарних днів. Час початку курсу відраховується з першого понеділка, наступного за датою оплати участі замовником.

1.1.7. Сайт – інформаційна площадка, розташована в мережі Інтернет за адресою https://irinamelnichuk.com, що містить каталог пропонованих навчальних та інформаційних матеріалів, сервіси оформлення доступу до цих матеріалів із зазначенням ціни, а також іншу інформацію.

1.1.8. Телеграм-канал — складова частина освітньої послуги, що представляє собою чат для учнів навчального курсу в Telegram, основною метою якого є роз'яснення матеріалів Виконавцем та групові відповіді Виконавця на питання учнів, що виникають.

1.1.9. Виконавець залишає за собою право вибору будь-якої Платформи для надання послуг та розміщення навчальних матеріалів.

1.1.10. Навчальний (освітній, навчальний) матеріал — сукупність текстових, графічних, аудіо-, відеоматеріалів, вебінарів та інших матеріалів у будь-якому форматі, що містять інформацію за темою навчального курсу відповідно до тарифу та обраних послуг. Навчальний матеріал належить Виконавцю, в тому числі виключне право на нього, та/або є результатом його інтелектуальної діяльності, захищений від копіювання, спотворення або іншого незаконного використання відповідно до положень договору та чинного законодавства України про комерційну таємницю.

1.1.11. Доступ — складова частина освітньої послуги, що представляє право Замовнику переглядати, ознайомлюватися та іншим чином користуватися навчальними матеріалами Виконавця на платформі відповідно до обраного тарифу на умовах невиключної ліцензії.

1.1.12. Вебінар, онлайн-заняття, прямий ефір — відеоконференція в прямому ефірі в мережі Інтернет.

Усі інші терміни, що зустрічаються в тексті цього Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства України та звичайних правил тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі інтернет.


2. Предмет договору

2.1. Предметом Договору є платне надання Виконавцем освітніх послуг Замовнику у форматі групового або індивідуального навчального курсу за Програмою «Школа Схуднення Ірини Мельничук» (далі – послуги, послуга).

2.2. Замовник оплачує послуги, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі послуги, відповідно до порядку надання та обсягу послуг.

2.3. Програма навчального курсу розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Освітні послуги надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою програмного забезпечення (ПЗ), у тому числі з використанням спеціального обладнання, програмного забезпечення та онлайн-сервісів, що використовуються Виконавцем. Доступ до відповідних онлайн-сервісів та програмного забезпечення здійснюється Виконавцем з використанням контактів Замовника, вказаних при купівлі Послуг. В рамках виконання зобов'язань за Договором Виконавець не передає дані Замовника сервісам, через які здійснюється трансляція онлайн-конференцій та відбувається надання інших послуг.


3. Терміни надання послуг

3.1. Терміни надання послуг:
Початком надання послуг є перший понеділок, наступний за датою оплати замовником участі. Термін надання послуги – 28 календарних днів з дати початку надання послуг.

3.2. За рішенням Виконавця терміни надання окремих видів послуг можуть бути збільшені без додаткової оплати з боку Замовника.


4. Порядок надання послуг

4.1. Моментом початку надання освітніх послуг вважається 00 годин 00 хвилин першого понеділка, наступного за датою оплати. (час Київський: UTC +3 (GMT +3)). Моментом закінчення надання освітніх послуг вважається 23 години 59 хвилин четвертої неділі після дати оплати. (час Київський: UTC +3 (GMT +3)).

4.2. Після оплати Виконавець додає Замовника за ніком в Телеграм у чат меню та інформаційний канал на платформі Telegram.

4.3. Виконавець надає послуги дистанційно (онлайн) - за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, з використанням програмного забезпечення та мережевих ресурсів.

4.4. У процесі надання послуг Замовнику надається доступ до навчальних матеріалів. Усі навчальні матеріали є об'єктами авторського права і надаються Замовнику "як є".

4.5. Під час надання послуг Замовник у режимі реального часу бере участь у роботі з Виконавцем, Експертом та іншими Замовниками.

4.6. Факт виконання додаткових зобов'язань щодо надання доступу до чату не впливає на факт надання Виконавцем основних оплачуваних послуг. При недотриманні внутрішніх правил онлайн-чату, розміщених в онлайн-чаті, Замовник може бути виключений з чату без можливості відновлення доступу.

4.7. Замовник самостійно стежить за всіма оновленнями та змінами інформації, що надходять від Виконавця за договором.

4.8. Виконанням зобов'язання з надання освітніх послуг вважається факт розміщення матеріалів навчального курсу на освітній платформі та відкриття доступу до них для Замовника у строки, кількості та відповідно до опису в Програмі «Школа схуднення Ірини Мельничук» та цій Оферті. Послуги вважаються наданими в повному обсязі з моменту оплати та надання доступу до навчальних матеріалів, незалежно від того, чи скористався Замовник таким доступом чи ні, і незалежно від того, коли саме Замовник скористався навчальним матеріалом, оскільки дані обставини не залежать від Виконавця.

4.9. Сторони дійшли згоди, що акт здачі-приймання щодо освітніх послуг, що надаються за цим договором, не оформляється. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником у повному обсязі, якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення терміну надання послуг Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг на електронну пошту. Відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого строку вважається визнанням факту належної якості послуг.

4.10. Замовник дає свою згоду, що оприлюднення та подальше використання інформації, викладеної Замовником (а саме: залишення коментарів у чаті, відгуки, фотографії) будуть загальнодоступними відомостями для третіх осіб. Замовник визнає, що всі коментарі, відгуки, фотографії, залишені ним або іншими учасниками на платформі Виконавця, в чаті або в особистих повідомленнях стають частиною матеріалів Виконавця, і до них застосовуються всі положення щодо охорони інтелектуальної власності, викладені в договорі.

4.11. Усі послуги в рамках навчального курсу надаються Виконавцем і приймаються Замовником окремо та незалежно від надання та прийняття інших послуг.

4.12. Додаткові послуги (бонуси) виконують дозвіллєву функцію і не мають освітньої спрямованості. Факт виконання додаткових послуг (надання бонусу) не впливає на факт надання Виконавцем основних оплачуваних послуг.

4.13. Проходження Навчального Курсу за програмою «Школа Схуднення Ірини Мельничук» не передбачає отримання Замовником сертифіката або іншого документа після закінчення Курсу.

4.14. Розклад занять і програма навчання можуть змінюватися Виконавцем у будь-який час, при цьому Виконавець зобов'язаний попередити про такі зміни Замовника за один день до набрання чинності таких змін.


5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Вимагати належного та своєчасного надання послуг Виконавцем.

5.1.2. Отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються організації виконання послуг за договором, в т.ч. про оцінку своїх знань, умінь і навичок, а також про критерії цієї оцінки від Виконавця.

5.1.3. Користуватися навчальними матеріалами відповідно до договору на умовах невиключної ліцензії.

5.1.4. Самостійно приймати рішення щодо необхідності вчинення тих чи інших дій, рекомендованих Виконавцем в рамках надання освітніх послуг за договором.

5.2. Замовник не має права:

5.2.1. Створювати копії Телеграм-каналу, інтелектуальної власності, будь-яких матеріалів, що входять до складу послуг, які надаються за договором, а також копіювати їх зовнішнє оформлення (дизайн).

5.2.2. Надавати доступ до навчального матеріалу, особистого акаунту та будь-яких матеріалів, що входять до складу послуг, які надаються за договором, третій особі. Замовник зобов'язується не надавати аутентифікаційні дані третім особам для їх доступу до навчального курсу та (або) його частин.

5.2.3. Створювати похідні та аналогічні продукти, що надаються Виконавцем, поширювати, передавати третім особам або іншим чином використовувати частково або повністю навчальні матеріали та зміст Телеграм-каналу і навчального курсу.

5.2.4. Продавати, відступати право вимоги до Виконавця.

5.2.5. Використовувати навчальні матеріали з метою іншою, ніж зазначено в договорі, в тому числі в будь-яких комерційних цілях, включаючи проведення заходів і публічну демонстрацію навчальних матеріалів у будь-яких місцях, відкритих для вільного доступу.

5.2.6. Рекламувати навчальні матеріали та використовувати їх прямим або непрямим чином у прямій або прихованій рекламі.

5.2.7. Вносити будь-які зміни до навчальних матеріалів без спеціального письмового дозволу Виконавця.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов договору (або індивідуальних умов за узгодженням з Виконавцем).

5.3.2. Здійснювати споживання послуг особисто. При виявленні випадків надання Замовником доступу до платформи третім особам, Виконавець має право повністю заблокувати доступ Замовника до навчальних матеріалів, у тому числі, заздалегідь оплачених Замовником, а також діяти всіма правовими способами з метою захисту свого авторського права та виключних прав. При цьому Замовник має право вимагати відшкодування збитків у розмірі вартості Послуг за Договором.

5.3.3. Надавати повні та достовірні дані при вступі у відносини, пов'язані з виконанням договору. У разі, коли Замовником вказані недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання будь-якої інформації за помилково вказаними даними третім особам.

5.3.4. Самостійно забезпечувати технічну можливість отримання послуг Виконавця зі свого боку, а саме: належний доступ до інтернету; наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації від Виконавця та інших необхідних технічних засобів; збереження логіна і пароля від платформи.

5.3.5. Самостійно вивчати навчальні матеріали, виконувати передбачені навчальним курсом завдання і своєчасно надавати результат виконання завдань Виконавцю.

5.3.6. Дотримуватися встановленого графіку онлайн-заходів, цілей і суті виконання завдань Виконавця, дотримуватися термінів виконання завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за договором, забезпечити свою безпосередню участь в ознайомленні з навчальним матеріалом, відповідно до придбаних послуг.

5.3.7. Не допускати поширення будь-якими способами недостовірної інформації про послуги Виконавця, а також інформації, що порочить ділову репутацію Виконавця.

5.3.8. Дотримуватися законодавства України про інтелектуальну власність, її захист і нести відповідальність за його порушення. Замовник беззастережно визнає факт свого зобов'язання не посягати на результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, зобов'язується знайомитися з навчальним матеріалом виключно в особистих цілях і не використовувати отримані знання і навички в подальшому для навчання або інформування інших людей, або в комерційних проектах.

5.3.9. Не розголошувати отримані при наданні послуг дані, що є інформацією конфіденційного характеру або становлять комерційну таємницю Виконавця, і використовувати отримані від Виконавця відомості лише з метою виконання зобов'язань за договором.

5.3.10. Для отримання послуг самостійно налаштувати програмне забезпечення, апаратну частину та Інтернет-канал свого персонального комп'ютера таким чином, щоб мати можливість безперешкодно користуватися всіма сервісами платформи, месенджера Telegram, та іншими сервісами, які використовуються в ході надання послуг.

5.3.11. У разі наявності проблем зі здоров'ям до початку навчання в Школі Замовник зобов'язаний пройти медичний огляд у лікуючого лікаря для підтвердження можливості участі в навчанні.

5.3.12. У разі наявності протипоказань до зміни плану харчування та режиму діяльності, негайно повідомити про це Виконавця до проведення оплати.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Відмовити в наданні послуг Замовнику у разі ненадходження оплати за обрану послугу у встановлені Виконавцем терміни, а також у випадку, якщо Замовник не може бути допущений до участі у зв'язку з медичними протипоказаннями.

5.4.2. Самостійно визначати форми та методи надання послуг виходячи з вимог законодавства України, а також конкретних умов договору.

5.4.3. Самостійно визначати систему оцінки рівня знань та результатів пройденого засвоєного Замовником матеріалу при наданні послуг, форми та порядок оцінки.

5.4.4. Самостійно змінювати онлайн-платформи, за допомогою яких здійснюється надання Послуг, у разі блокування таких платформ або з інших технічних причин, при цьому Виконавець зобов'язаний попередити про такі зміни Замовника не менше, ніж за один день до набрання чинності таких змін.

5.4.5. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за договором. У разі ненадання або неповного чи невірного надання інформації Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за договором до надання необхідної інформації.

5.5. Виконавець зобов'язаний:

5.5.1. Організувати та забезпечити належне надання освітніх послуг.

5.5.2. Надати оплачені Замовником послуги належної якості та обсягу у встановлені терміни.

5.5.3. Не розголошувати інформацію про персональні дані Замовника без його згоди і здійснювати їх обробку виключно з метою виконання договору.

5.5.4. Після підтвердження факту оплати надати Замовнику необхідну для доступу інформацію шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Замовника або в месенджер.


6. Вартість послуг та порядок їх оплати

6.1. Вартість освітніх послуг за договором встановлюється Виконавцем, публікується в програмі навчального курсу "Школа схуднення Ірини Мельничук" на Сайті https://irinamelnichuk.com та в Оферті.

6.2. Вартість освітніх послуг за Програмою Навчального Курсу "Школа схуднення Ірини Мельничук":

6.2.1. Тариф "Груповий" - 500 (П'ятсот) гривень 00 копійок. Зазначений тариф та його вартість включають такі послуги Виконавця:
 • 4 тижні з 4 різними меню
 • Питання та відповіді в реальному часі через чат школи
 • Щоденні завдання та зворотній зв'язок у групі (вага, вода, харчування)
 • Ведення тижневої таблиці для визначення ваших індивідуальних потреб у БЖВ
 • Підтримка дієтолога для аналізу ваших результатів

Тариф "Сімейний" - 600 (Шістсот) гривень 00 копійок. Зазначений тариф та його вартість включають такі послуги Виконавця:
 • 4 жіночих меню (4 тижні - 4 меню)
 • 4 чоловічих меню (4 тижні - 4 меню)
 • Питання та відповіді в реальному часі через чат школи
 • Щоденні завдання та зворотній зв'язок у групі (вага, вода, харчування)
 • Ведення тижневої таблиці для визначення ваших індивідуальних потреб у БЖВ
 • Підтримка дієтолога для аналізу ваших результатів
 • Включення 1 члена сім'ї в прямі ефіри та чати

Тариф "Індивідуальний" - 1500 (Одна тисяча п'ятсот) гривень 00 копійок. Зазначений тариф та його вартість включають такі послуги Виконавця:
 • 4 тижні з 4 різними меню
 • Щоденний зворотній зв'язок з дієтологом в особистих повідомленнях (вага, харчування, вода)
 • Персональний супровід, корекції та допомога на заходах, відрядженнях тощо в особистих повідомленнях
 • Робота з індивідуальною таблицею для визначення вашого добового раціону БЖВ з дієтологом в особистих повідомленнях
 • Тематичні відео від дієтолога
 • Включення в мотиваційні чати

6.3. Вартість може бути змінена Виконавцем у будь-який час до моменту оплати послуги Замовником в односторонньому порядку. При цьому Виконавець зобов'язаний попередити про такі зміни Замовника за один день до набрання чинності таких змін. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування і не поширюється на оплачені до моменту опублікування таких змін послуги.

6.4. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником шляхом зарахування грошових коштів у порядку передоплати в розмірі 100% від вартості.

6.5. Моментом оплати за договором вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або банківський рахунок Виконавця. Замовник зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують здійснення оплати, до моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий або банківський рахунок Виконавця. Якщо грошові кошти від Замовника не надійшли на розрахунковий або банківський рахунок Виконавця у встановлений термін та (або) у встановленому розмірі, останній має право не розпочинати надання послуг або припинити їх надання.

7. Умови та порядок повернення грошових коштів і відповідальність

7.1. Повернення грошових коштів не передбачено. У разі відмови Замовника від отримання послуги, кошти, отримані від Замовника, спрямовуються на благодійність. Виконавець надсилає Замовнику підтвердження даної операції.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони визнають, що освітні матеріали, доступ до яких отримує Замовник, є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця (або права на них виникли у Виконавця на підставі договорів) і містять конфіденційну інформацію, що дозволяє Виконавцю за існуючих або можливих обставин знизити вагу, нормалізувати харчування, набути навичок та звичок здорового способу життя.

8.2. Усі матеріали, доступ до яких отримує Замовник, є об'єктами авторських прав. Інформація, до якої Замовник отримує доступ, а також та, що передається та/або надсилається Замовнику в рамках послуг, що надаються Виконавцем, призначена тільки для Замовника, носить конфіденційний характер і захищена положеннями чинного законодавства та не може копіюватися, передаватися третім особам, тиражуватися, розповсюджуватися, пересилатися, публікуватися в електронній, "паперовій" або іншій формі без додаткових угод або офіційної письмової згоди Виконавця.

9. Обробка персональних даних

9.1. Персональні дані Замовника обробляються відповідно до Закону «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010. Замовник надає таку інформацію: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

9.2. Надаючи свої персональні дані Виконавцю, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем, у тому числі з метою виконання Виконавцем зобов'язань перед Замовником в рамках надання послуг, просування Виконавцем товарів і послуг, проведення електронних та sms опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення розіграшів призів серед Замовників, контролю якості послуг, що надаються Виконавцем. Залишаючи Виконавцю відгуки та фотографії (у будь-якій формі) Замовник дає згоду на використання Виконавцем цих відгуків з метою просування та реклами своїх послуг.

9.3. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Виконавцем з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

9.4. Виконавець має право здійснювати записи телефонних розмов, онлайн (відео) занять із Замовником. При цьому Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, онлайн (відео) занять, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

10. Заключні положення

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником і діє до повного виконання зобов'язань сторонами.

10.2. З усіх питань, не врегульованих цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.3. Усі спори та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникають з відносин щодо укладення цього договору, є обов'язковим.

10.3.1. Одержувач претензії протягом 10 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. У разі недосягнення згоди у встановлений у цьому пункті строк спір передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця.

10.4. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших його положень.

10.5. Сторони визнають, що всі повідомлення, сповіщення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти та Особистого кабінету, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли в таких листах прямо не вказано інше.

10.6. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:
– для Виконавця: SHELL2005MVI@GMAIL.COM
– для Замовника: адреса електронної пошти, вказана при купівлі послуги.

10.7. Сторони встановили, що скріншоти листування електронною поштою або в повідомленні в месенджері, здійсненого за реквізитами, вказаними в цьому Договорі, на виконання цього Договору, є достатнім і допустимим доказом для підтвердження тих фактів, які в них зазначені.


11. Реквізити Виконавця
ФОП Мельничук Віталій Іванович
UA533220010000026006320015417
IПН 2776303475
МФО 322001
ЕДРПОУ 21133352
Контакты
Phone: +38 096 705 97 12
E-mail: spimhudeem@mail.ru
@i_melnichuk_official
Следите за мною в соцсетях
В связи с тем, что занятия в Школе предполагают изменения в питании, перед началом занятий мы настоятельно рекомендуем пройти обследование и получить разрешение у вашего лечащего врача.

This site is not a part of the Facebook or Facebook inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way.
FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK. INC

© Все права защищены
Made on
Tilda